Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 juni 2010

Verslag partijbijeenkomst 2 juni 2010

Locatie: rest. De Vrolijke Keizer – Gorredijk

Aanwezig: ca 25 personen. Bestuursleden, fractieleden, vertegenwoordigers van D66 uit buurgemeenten, sympathisanten

Woensdagavond 2 juni luisterde en discussieerde een groep van ca 25 mensen geboeid naar de lezing van Magda Berndsen.  Zij staat als 3ekandidaat op de lijst van D66 en is op dit moment nog korpschef van politie in Friesland.

Na een welkom van voorzitter Daan de Beer en een update van ons raadslid Romke de Jong vertelde Magda dat haar taak in de Tweede Kamer fractie zal zijn om “de kikkers bij elkaar te houden” en met haar 30 jaar ervaring als partijlid, gemeenteraadslid, burgemeester en korpschef (in die volgorde) het historisch besef in de fractie te waarborgen. Zij wordt woordvoerder Binnenlandse Zaken en Openbaar Bestuur. De bezuinigingen op deze terreinen zijn in de afgelopen jaren fors geweest: het nieuwe budgetverdeelsysteem is ten koste gegaan van Friesland, en de bodem is bereikt.

Magda Berndsen vindt het geen bezwaar dat er wordt bezuinigd op gebouwen, zolang er maar geïnvesteerd wordt in mensen. Zij ziet de oplossing door in te zetten op een aantal punten.

  1. Innovatie naast blauw op straat. Iedere diender een blackberry waardoor veel administratieve rompslomp  kan verdwijnen. In Rotterdam is een 3D e-loket in gebruik genomen, dat ook voor ouderen heel vriendelijk werkt.
  2. Zuinig omspringen met Kamervragen. Die kosten veel te veel tijd en dus geld. Democratische controle hoort in de gemeenteraden en niet in de 2e Kamer.
  3. Inzetten op hoogwaardige recherche. Vooral de onzichtbare criminaliteit zoals kinderporno, identiteitsfraude en cyberfraude is moeilijk op te sporen. Dit vereist hoog opgeleide mensen.

Alle partijen roepen nu om meer blauw op straat, en Magda Berndsen belooft dat zij in de Kamer in de gaten gaat houden of men zich daaraan houdt.

Na een korte koffiepauze ontstaat er een levendige discussie waarin nog veel meer punten aan de orde komen. De oorzaak van de toenemende criminaliteit zou zij aangepakt willen zien door meer voorlichting en opvoedingsondersteuning voor ouders: ouders moeten zich letterlijk bekommeren om hun kinderen. Erbij blijven als ze internetten en weerbaar maken tegen drankmisbruik.

Op een vraag waarom aangiften tegen plegers van geweld tegen hulpverleners en handhavend overheidspersoneel niet behandeld worden geeft Magda aan, dat zij pleit voor een “aangiftevolgsysteem”  zoals voor pakketpost, zo kan een burger volgen wat er met zijn aangifte gebeurt en kan justitie terugkoppelen waarom er wel of niet vervolgd wordt.

Magda Berndsen is warm voorstander van de gekozen burgemeester: deze kan veiligheidsbeleid tot een thema maken. Zij pleit voor een systeem om bij grote evenementen de organisatoren te laten betalen voor extra politie-inzet en anders het evenement (een risico-voetbalwedstrijd bv) niet door te laten gaan. Ook het privacy beleid kwam aan de orde: Magda Berndsen is niet bang voor nieuwe media als cameratoezicht en digitale registratie. De politie moet zich altijd verantwoorden, maar er moeten wel aanpassingen komen in de wetgeving ten aanzien van het gebruik van registratie- en onderzoeksmethoden. Bovendien zou de rechterlijke macht mee moeten gaan in de professionalisering en digitalisering en niet buiten schot moeten blijven.

De aanwezigen waren nog lang niet uitgepraat over deze onderwerpen, en we hopen veel van Magda Berndsen te horen in de komende kabinetsperiode.