Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2015

D66 Opsterland stemt voor fusie Primo.com

De stichting openbaar onderwijs Primo uit Opsterland en stichting openbaar onderwijs Comperio willen fuseren. Dit lag voor aan onze raad. D66 deed hierin de volgende bijdrage:

D66 was in de opiniërende raadsvergadering positief kritisch over de fusie tussen Comperio en Primo. Dit lag hem met name in de kans die we als raad krijgen om nu opnieuw te kijken naar de structuur en de statuten. Ondanks dat deze structuur gelijk is aan de huidige structuur zoals Opsterland deze kent. Onze zorgen liggen hem in de financiële risico’s voor deze gemeente. En deze is dubbelzijdig. Aan de ene kant kan Primo.com risico’s spreiden door een groter werkgebied. Aan de andere kant heeft Opsterland maar met name Oost-en Weststellingwerf een groot aandeel kleine scholen die in de toekomst, door bijvoorbeeld het verdwijnen van de kleine scholentoeslag, meer risico lopen.
Daarom had mijn partij een motie in voorbereiding. Deze motie was het verzoek aan het college om:

De (openbare) financiële rapportages per trimester van Primo.com aan te bieden aan de raad bij de ingekomen stukken.

Gelukkig is na het betoog van de wethouder dit geen enkel probleem en derhalve dienen wij onze motie ook niet weer in.
De reden mag duidelijk zijn. D66 wil graag dat de raad een vinger aan de pols kan houden bij het reilen en zeilen bij Primo.com. En ondanks dat onze raad op afstand staat houden wij wel inzicht.
Voorzitter, met deze toezegging op zak zal onze partij voor dit agendapunt stemmen.