Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 maart 2016

Veel waarde gehecht aan D66 motie over digitale raadpleging

In de raadsvergadering van 7 maart j.l. werd in de gemeenteraad van Opsterland gesproken over de route naar de begroting van de gemeente voor 2017. Afgelopen jaar heeft D66 over de begroting een motie ingediend. De overweging van de motie was dat D66 niet alleen kwalitatieve input wilde bij de totstandkoming maar ook kwantitatieve input van inwoners. Dit kwam voort uit het feit dat er weinig inwoners op kwamen dagen bij de inwoner bijeenkomsten over de begroting. De avonden werden gedomineerd door belangenverenigingen. Echter onze zorg lag in het feit dat als je lid bent van een sportvereniging en lid van plaatselijk belang dat beide partijen tegengestelde belangen kunnen hebben. De strekking van de motie was dat wij een digitale raadpleging willen om inwoners laagdrempelig mee te laten spreken over onze lokale politiek. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

In de vergadering van 7 maart j.l. werd hier door meerdere partijen aan gerefereerd. Het college is druk bezig met de uitvoering. D66 heeft gepleit voor een snelle terugkoppeling naar de raad om een duidelijk invulling te geven aan de digitale raadpleging. Uiterlijk begin Augustus neemt de raad een beslissing over de invulling om daarna in de maand september de hele maand de meningen van onze inwoners te verzamelen. Heeft u nu al goede tips? Mail ons gerust.