Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 maart 2018

D66 Opsterland kiest voor duurzaamheid

D66 Opsterland wil werk maken van duurzaamheid

Ook lokaal maken wij werk van duurzaamheid. Zo wil D66 Opsterland dat voorstellen in de gemeenteraad getoetst worden op duurzaamheid en de gevolgen voor toekomstige generaties.

 

Daarnaast gaat D66 zich inzetten voor de volgende punten:

• Energieadvies voor huiseigenaren financieel wordt gesteund.
• Het duurzaamheidloket wordt ingericht.
• Er vooruitstrevend denken komt in het verduurzamen van de Opsterlandse energiewinning. Goede ideeën op basis van cijfers en argumenten verdienen steun en navolging. Niet de norm als doel maar zorg voor de omgeving.
• Er consistent beleid gevoerd wordt op het gebied van duurzaamheid en aanbesteding, zodat bedrijven die bereid zijn te investeren in duurzaamheid voorkeur krijgen bij gemeentelijke opdrachten.
• De gemeente een regionaal kennisnetwerk met duurzame ontwikkeling bevordert. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan opslag van waterstof uit zonne-energie.
• Duurzaamheid eveneens gestimuleerd wordt wanneer bij de woningbouw actief ingespeeld wordt op de behoefte van verschillende generaties.
• Duurzaam bouwen als voorwaarde wordt opgenomen in bouwbesluiten.
• Rijkssubsidies voor duurzaamheid worden ingezet en deze subsidies verder worden geoptimaliseerd.
• Dekking voor deze investeringen kan wat ons betreft gevonden worden in de vrijgevallen precariogelden.

Wilt u het verschil maken voor de een duurzame toekomst? Stem 21 maart D66.