Steun ons en help Nederland vooruit

Ik ben Lieuwe Krol, 45 jaar. Ik woon sinds 2005 in het mooie Beetsterzwaag. Na 20 jaar op managementposities binnen grote organisaties te hebben gewerkt (o.a. Randstad, Rabobank, NDC mediagroep), ben ik begin 2011 gestart als zelfstandig ondernemer. Vanuit mijn eigen praktijk adviseer ik organisaties op vele terreinen: business model innovatie, conceptontwikkeling, (online) marketing en organisatieontwikkeling.

Dat doe ik vanuit een rol als interim manager of consultant. Adviseren is voor mij niet vanaf de zijlijn roepen hoe het eigenlijk zou moeten. Ik steek graag de handen uit de mouwen om daadwerkelijk nieuwe initiatieven of veranderingen van de grond te krijgen en succesvol te laten beklijven.
Van 2003 tot 2013 was ik naast mijn werk ook voorzitter van de Friese Jeugdtheaterschool en Productiehuis ’n Meeuw. Een prachtige organisatie die met hoog gewaardeerde theaterproducties veel jong (en oud) publiek trekt, jaarlijks grote talenten aflevert aan de kunstvakopleidingen in Nederland en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de Friese culturele infrastructuur. Overbodig te zeggen dat, naast veel andere interessante beleidsterreinen, de culturele ontwikkelingen binnen Opsterland mijn bijzondere aandacht genieten.

Politieke visie:
Het wordt voor ‘het politieke midden’ steeds lastiger om genuanceerde en intelligente standpunten over het voetlicht te brengen. De uitgesproken linker- en rechtervleugels van het politieke spectrum weten met oneliners, soundbytes en single-issues de aandacht te trekken.

Ook op lokaal niveau is die ontwikkeling gaande en wordt wel eens vergeten dat de wereld groter is dan je eigen achtertuin. Daarbij worden –ook in Opsterland- de fatsoensnormen zo nu en dan overschreden en worden privé oorlogjes uitgevochten. Schreeuwen uit eigenbelang noem ik dat en het leidt niet zelden tot ondoordachte standpunten of zelfs besluiten.

D66 is een partij die fatsoen en nuance hoog in het vaandel heeft. D66 formuleert weldoordachte én toekomstbestendige voorstellen en laat zich niet leiden door de vluchtige waan van de dag. Een partij van vooruitgang met oog voor de kwetsbare omgeving. Voor mij de redenen destijds lid te worden.

Ik beschouw het als een persoonlijke uitdaging (misschien wel plicht) om mensen verder te laten kijken dan vandaag of morgen. Verder te laten kijken dan hun eigen achtertuin of eigen straat. Ik daag ze uit om hetzelfde onderwerp eens met andere ogen te beschouwen. Die zienswijze stelt ons in staat gemeenschappelijke vertrekpunten te vinden, zelfs als die niet voor de hand liggen. Zo werk je aan vooruitgang. Op welk beleidsterrein dan ook.

 

Duurzaamheid, Cultuur & Sport

Meer van Lieuwe Krol