Steun ons en help Nederland vooruit

Marco Veenstra

Campagne coördinator, steunfractie

Ik ben Marco Veenstra en ik ben sinds 1 jaar inwoner van Beetsterzwaag. Opsterland is een gemeente die mij op jonge leeftijd aantrok door de prachtige omgeving. De keus was snel gemaakt toen ik de kans kreeg om me te vestigen op het Utein. Samen met mijn vriendin en drie dochters hebben we het erg naar onze zin in deze gemeente. We zijn enthousiast over de vele voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, recreatie en sport. Ik ben politiek actief geworden om deze zaken in stand te houden. In mijn huidige functie als docent economie en maatschappijleer, coördinator en plaatsvervangend directeur op een MAVO zie ik een maatschappij die te maken krijgt met minder goede voorzieningen. Onderwijs is het belangrijkste element voor een goed werkende economie maar juist daarin wordt niet geïnvesteerd. Het is tijd voor onderwijsvernieuwing om de kansen voor onze jeugd op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen in een maatschappij waar steeds meer mensen minder tolerant worden, groepen elkaar meer buitensluiten en waarbij er steeds ongenuanceerder wordt gecommuniceerd. Ik pas bij D66 omdat de enige partij is die alle groepen met elkaar kan verbinden. Vanuit mijn onderwijservaring en mijn vele lidmaatschappen bij sportverenigingen ben ik gewend om jong en oud, ondernemer en werknemer, blank en donker met elkaar te verenigen. Door luisteren en samenwerken kunnen we gezamenlijk voorzieningen in stand houden en mooier nog: ‘’eindelijk verbeteren’’

Sport en onderwijs

Meer van Marco Veenstra