Steun ons en help Nederland vooruit

René Koopmans

Raadslid

Lippenhuizen

Naam: Rene Koopmans, 55 jaar geleden geboren in Leeuwarden, getrouwd en twee dochters (17 & 15). Na mijn studie ben ik gaan werken als Management Trainee bij de Rabobank. Na 4 jaar bij de bank ben ik als financieringsspecialist begonnen bij de toenmalige Hollandse Beton Groep wat nu de BAM is. Ik heb daar verschillende functies gehad met mooie titels als Financial Engineer, Consultant Corporate Finance en Project Director. In mijn laatste functie bij  HBG was ik verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling van grootschalige Sport & Leisure projecten zoals voetbalstadions en indoorarena’s. Na bijna 10 jaar HBG hebben mijn vrouw en ik op 1 januari 2000 ons  eigen bedrijf opgezet. Het bedrijf is een wat wonderlijke combinatie van advieswerk op het gebied van Luchthavens en het fokken van springpaarden. Het is een combinatie van veel denken en behoorlijk veel fysiek werk. Na 20 jaar Randstad zijn we in 2005 terugverhuisd naar Friesland omdat de fokkerij te groot werd voor onze ruimte in Aalsmeer en onze kinderen in een schone frisse omgeving konden opgroeien. Ik heb gedurende mijn middelbare schooltijd hier in de regio gewoond en wij wonen al weer 13 jaar met veel plezier in opmerkelijk Opsterland.

wat is je achtergrond binnen D66 en je huidige functie.

Ik stem sinds mijn studietijd op D66 omdat ik me verbonden voel met de uitgangspunten en waarden van de partij. Ik heb grote bewondering voor Jan Terlouw. Omdat ik me, zoals velen met mij, zorgen begon te maken over de teneur in de politiek en van mening ben dat “als je ergens wat van vindt daar ook verantwoordelijkheid voor moet nemen” heb ik me aangemeld als lid. Daarna is het balletje snel gaan rollen en sta ik nu als lijsttrekker voor D66 Opsterland op de lijst. Ik ben dus tamelijk vers en dat zie ik als een plus. Ik ben niet van politieke spelletjes en geloof dat respectvol en verstandig oordelen een constructieve bijdrage kan leveren aan de gemeenteraad van Opsterland.

Welke thema’s hou je je mee bezig?
Jeugd en jeugdzorg zullen de meest nadrukkelijke thema’s zijn waar ik mij op wil richten. Ook de relatie tussen jeugd en de ontwikkeling van Opsterland als woon en werkgebied staat mij na. Mijn ervaring geeft me de mogelijkheid om de meeste gemeentelijke onderwerpen nauwlettend te beoordelen en dankzij onze fractie met echte specialisten hebben we veel kennis op alle terreinen die bij de gemeente aan de orde zijn. Ik plaats de onderwerpen waarover de gemeenteraad moet oordelen graag in een lange termijn perspectief. Ik zal me er voor inzetten dat de onderwerpen die het College van B&W voorstellen helder en toegankelijk worden voorgelegd zodat het duidelijk is welke gevolgen een raadsbesluit op lange termijn zal hebben. Zo zie ik bijvoorbeeld dat de besluitvorming rond het MFA Gorredijk ver van haar oorspronkelijk uitgangspunt is gedreven. Ik ben van mening dat de noodzaak om dit op één plek te bouwen niet langer bestaat en er ruimte is om eens goed te kijken of de onderdelen niet beter snel en zelfstandig of juist met andere plannen gecombineerd kunnen worden op een andere of bestaande locatie. Een school kan geen huiskamer van Gorredijk worden en ik zie de combinatie van lagere en middelbare school niet als een veilige onbevangen basis voor kleine kinderen.

welke visie heb je voor de gemeente?
Ik wil dat de kinderen die in Opsterland opgroeien later met plezier en trots terugkijken op hun jeugd hier, met alle kansen die mijn generatie ook heeft gehad en los van welke achtergrond zij komen. Een beetje idealisme kan geen kwaad dus het zou mooi zijn als over 10 of 15 jaar, ieder kind terugkijkend op haar of zijn jeugd in Opsterland goed onderwijs, leuke sport, goede zorg en een goede basis voor (zelf)vertrouwen en vriendschap bovenaan in het beoordelingslijstje zou zetten. Door in te zetten op-  ruimte voor verschillende onderwijsmethodieken waarin alle kinderen zich thuis voelen en de kansen krijgen die haar of hem past, goede sportvoorzieningen waarin het initiatief  van verenigingen gewaardeerd wordt maar ook nieuwe sporten een kans krijgen en vooral individuele zorg waarmee elk kind het gevoel heeft dat het meetelt en ertoe doet- hoop ik al is het met kleine stapjes, een bijdrage te kunnen leveren aan een positief Opsterland. Gelukkige kinderen zijn het cement van een krachtige en positieve gemeenschap die generaties met elkaar verbind. En voor de kinderen die zijn opgegroeid moet Opsterland een breed aanbod aan huisvesting hebben in de grote kernen maar ook in de dorpen om de stap van school naar werk in hun eigen gemeente te kunnen maken. En om die stap te kunnen maken moet er werk zijn. Verduurzamen wordt een banenmotor. Opsterland zou moeten inzetten op kansen in de duurzaamheidsindustrie. Ruimte voor en stimuleren van bedrijfsactiviteiten op het gebied van verduurzamen moet een speerpunt worden.

Meer van René Koopmans