Steun ons en help Nederland vooruit

Ik ben Romke de Jong en woon op een paar studiejaren na al mijn hele leven in Gorredijk. In het dagelijkse leven geef ik leiding aan mijn eigen bedrijven, een ijsfabriek op het industrieterrein van Gorredijk en een keten van IJssalons. Opsterland is belangrijk voor me. Voor mijn bedrijf was het logischer om ons te vestigen in de randstad. Maar ‘Pake’ is hier niet voor niets begonnen. Een prachtige woon en leefomgeving. Een toeristisch hoogtepunt voor een mooie wandeling door de bossen van Beetsterzwaag of Bakkeveen of juist fietsend door de hele gemeente.

Politiek heeft me al vroeg getrokken, eerst op mijn 17e als lid van de Jongeren Democraten, later bij onze lokale partij afdeling. Toen ik in 2010 lijsttrekker werd als 25-jarige waren de doelen helder. Politiek laagdrempelig maken, dichterbij brengen en verjongen. In de campagne in 2010 pleitten wij voor een nieuwe website, meer digitale mogelijkheden en online raadsvergaderingen volgen. Vier jaar later zijn deze doelen deels al bereikt. Maar er is meer, nog veel meer.

De wereld verandert snel en dat vraagt ook om veranderende overheid. Een overheid die denkt in kansen in plaats van beperkingen. Een ja mits, in plaats van: Nee, tenzij. In een maatschappij waarin steeds meer gevraagd wordt van mensen zou de overheid zich daar op aan moeten passen. D66 pleit dan ook voor een koopavond voor het loket van het gemeentehuis, meer digitale mogelijkheden voor het aanvragen van documenten en een persoonlijke online omgeving voor alle gemeentelijke zaken / belastingen.

Daarnaast willen we ons komende periode hard maken voor de leefbaarheid in de kleine dorpen. Onze dorpen zijn in een goede staat en toch moeten we oppassen voor snelle vergrijzing van onze lokale winkeliers en ondernemers. Het tegengaan van leegstand is een speertpunt voor ons. In 2013 kwam er op initiatief van D66 een centrummanager om als spil tussen ondernemers, vastgoed eigenaren en winkeliersverenigingen te fungeren.

D66 wil dat de gemeente haar inwoners serieus neemt en als ze deze als partners ziet in gemeenschappelijke problemen en kansen. Dat kan door burgers al vroeg bij plan- en besluitvorming te betrekken transparant te zijn over de gemeentelijke financiën. Door helder te zijn over verwachtingen en rollen. Dat kan door de ervaring van burgers in te schakelen en te verwelkomen.

Ondernemerschap, Bestuur & Leefbaarheid

Meer van Romke de Jong