Steun ons en help Nederland vooruit

Afstemming & Overleg

D66 wil het initiatief nemen tot een structureel overleg tussen medewerkers uit de zorg en de verantwoordelijke gemeenteambtenaren om de kennis en ervaring uit de praktijk te verbinden aan nieuw beleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018