Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit en zekerheid

D66 wil er op toe zien dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, daar op lange termijn zekerheid over houden. Kwaliteit van zorg moet worden gewaarborgd, ook al betekent dat zo nu en dan een andere invulling dan de huidige. D66 zal actief de invoer en de effecten van de transities volgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018