Steun ons en help Nederland vooruit

Lees meer…

Het ondersteunen van sportverenigingen en culturele instellingen kan door initiatieven te stimuleren, kennis te delen op het gebied van ‘initiatief-nemend organiseren’ en door het opstellen van ondernemingsplannen. Daarnaast kan aansluiting worden gezocht bij de ontwikkeling van de brede scholen in onze gemeente. D66 wil zich inzetten voor het behoud van de voorzieningen en de aanwezigheid- en bereikbaarheid van sport en cultuur voor alle inwoners van Opsterland. Wanneer door samenvoeging van locaties kosten bespaard kunnen worden, stelt D66 als voorwaarde dat daarmee de toegankelijkheid van voorzieningen niet in gevaar komt.

D66 waardeert de vele cultuurfaciliteiten die Opsterland rijk is. D66 ziet in dat de aanwezigheid van goede culturele voorzieningen van de gemeente Opsterland een aantrekkelijke vestigingsplaats maken. Mede in het licht van economische ontwikkeling, vindt D66 het belangrijk dat we zuinig zijn op wat we hebben. Daarnaast zien we een grote kans om de cultuur in Opsterland een impuls te geven door actief aansluiting te zoeken bij de plannen voor Culturele Hoofdstad 2018.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018