Steun ons en help Nederland vooruit

Lees meer…

Duurzaamheid heeft natuurlijk alles te maken met het milieu. We willen daarom in de bestemmingsplannen de ruimte bieden aan de inwoners om zelf het initiatief te nemen tot het opwekken van duurzame energie. En daarnaast vinden we dat de gemeente zelf verantwoordelijkheid moet nemen tot het verduurzamen van haar activiteiten.

Maar duurzaamheid is meer. D66 is voorstander van een actief woonbeleid voor starters en ouderen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We willen daarom de jeugd mogelijkheden bieden om binnen de gemeentegrenzen te blijven wonen met betaalbare starterswoningen. Tegelijkertijd willen we onze ouderen met zorg op maat, waarin ze zelf de regie voeren, zolang mogelijk zelfstandig kunnen laten wonen in een ruimtelijke, gezonde omgeving. Het is eveneens belangrijk dat Opsterland nieuwkomers op de woningmarkt kan bedienen. Wanneer er voor deze groep geen maatregelen worden getroffen heeft dat directe consequenties voor de leerlingenaantallen op onze basisscholen en leefbaarheid. Een actief woonbeleid met een breed scala aan maatregelen leidt tot duurzame leefbaarheid binnen onze gemeentegrenzen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018