Steun ons en help Nederland vooruit

Lees meer…

Uit verschillende studies blijkt dat de kwaliteit van plattelandsscholen kwetsbaar is vanwege de kleinschaligheid. Daar waar door demografische ontwikkelingen de schaalgrootte nog verder onder druk komt te staan, kan de gemeente een stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen scholen, ook van verschillende gezindten. Volgens D66 is kwaliteit te verkiezen boven de directe nabijheid van een school. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om onderwijshuisvesting. D66 wil zich inzetten om de benodigde financiën beschikbaar te maken voor de uitvoering van het bestaande onderwijshuisvestingplan. Daarbij kan de leefbaarheid van dorpen door brede toepassing van het gebouw naast educatie voor bijvoorbeeld opvang,  zorg en welzijn alleen maar meer ondersteund worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018