Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg & Welzijn

De op handen zijnde veranderingen in de zorg hebben tot doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. De verbetering is gericht op scherpere toedeling van de zorg en efficiënte uitvoer ervan. Door het over te dragen aan de gemeente, komt één en ander aanzienlijk dichter bij de mensen zelf te staan. Hulp en begeleiding in al haar diversiteit, particulier of per organisatie, zo dicht mogelijk bij de klant en in eigen gemeente en/of regio, geeft ons meer zicht op vraag en aanbod.

Uitgaan van hoe het kan